MEYD-160 - 谷原希美2016年番号 痙攣絶頂オイルマッ

MEYD-160 - 谷原希美2016年番号 痙攣絶頂オイルマッ

余按铁本水金之性,当属肾经。可以久服,既无火盛之虞,又有添精之益,实可为娱老之方也,勿以铎之轻传,而易视之为无能。

虽姜汁开胃,砂仁苏脾,无碍于熟地,而终不可谓熟地之腻膈生痰耳。 物上极则反下,物下极则反上也。

是十剂无剂不可升阳,何必再立升之名,无剂不可降阴,何必重多降之目。之肉理色黄味甘,土之色土最深又得土气之浓,所以黄又大补脾。

肉桂大辛,则大温,虽得金味,而实成为木火之性,故主人心肝血分,以助血之化源。故五物汤用桂枝、当归,四逆汤用桂枝以温血分。

况人参阳多于阴之物,乌可轻投,其不可同用明甚。或人固请,乃喟然叹曰∶吾今而后,不敢以异术为一人延龄益算之资也,敢不罄传,与天下共之乎。

 然舍人参又无他药可救也。脾之膏油连焦膜而彻内外,以达膀胱,所以治湿兼治各处。

Leave a Reply